Andra barngrupper

21 €/barn (min. 126 €)

Andra vuxengrupper

29 €/pers per 1.5 timme (min. 169 €)

Födelsedagsfest för barn

21 €/barn (inkl. moms 10%)

Team Building: Trust the Team

Från 399 €

Idrottsföreningar

9-21 €/pers, beror på antalet deltagare och tidpunkten