Föreläsningar och workshoppar

21-29 €/person beroende på längd. Gratis för medlemmar.