IMG_3092

Ledklättringskurs

På kursen lär vi oss grunderna för trygg leadklättring och -säkring. Efter kursen får deltagaren ett tillfälligt leadklättringskort, vilket berättigar till att leadklättra och att säkra en annan leadklättrare självständigt i Wasa Up. Efter 2-4 veckor självständig träning kan deltagaren efter ett godkänt leadtest beviljas nationellt leadklättringskort, som är gångbart i alla klättercentra i Finland.

Nivå

Fortsättning

Språk

Egna kurser på finska, svenska och engelska

Supervisor

Sampa Järvimäki Stefan Törnqvist

Mera info och krav

Deltagaren bör ha nationellt topprepskort. Deltagaren bör också vara minst 18 år (eller minst 14 år med vårdnadshavares skriftliga tillstånd) och vara normalt frisk. Instruktören har rätt att vägra ta emot deltagare med ens lindriga flunsa-symptom. Eventuella faktorer som begränsar rörelseförmågan eller påverkar medvetandet (t.ex. diabetes, epilepsi) måste diskuteras med instruktören före anmälan. Ifall man känner sig osäker och har frågor, kan man ta kontakt med ledande instruktör Stefan eller mejla info@wasaup.fi.

Du kanske också är intresserad av de här: