Regler för användaren

 • Jag förbinder mig att följa reglerna för användaren. Jag förbinder mig också att övervaka minderåriga som kommer i mitt sällskap.
 • Skrik inte. Det är viktigt att alla kan höra varandra.
 • Ta bort extra saker ur fickorna.
 • Det är förbjudet att klättra upp ovanpå väggarna. Det enda undantaget är svampen på boulderområdet, den får man klättra upp ovanpå där grön färg är högst upp. Endast personer som har fyllt 15 år får klättra upp ovanpå bouldersvampen.
 • Akta så att du inte lämnar under någon eller faller på någon.
  Vänj dig vid madrasserna.
 • När du har klättrat upp, klättra en liten bit neråt innan du hoppar ner.
 • Klättra inte om du riskerar att falla på föremål som finns på madrassen.
 • Det är specifikt för klättring att greppen ibland kan rotera. Vänligen informera personalen om det händer.
 • Berusade får inte klättra; promillegräns 0.
 • Att lära sina kompisar toppreps- eller ledklättring är absolut förbjudet.
 • Alla former av egen kurs- eller skolningsverksamhet är förbjuden utan tjänsteproducentens specifika godkännande.

Sjukdomar och andra begränsningar

Ifall du har osteoporos, är gravid, har syn- eller hörselskada, eller tillstånd, skada, sjukdom som påverkar medvetandet såsom epilepsi så rådgör med staff om huruvida klättring lämpar sig för dig.

Försäkringar

Som kund ansvarar jag själv för mina rese- och olycksfallsförsäkringar. Fritidsolycksfallsförsäkringar ersätter i allmänhet inte skador som inträffar vid klättring. Tjänsteproducenten har ansvarsförsäkring för verksamheten.