_DSC9860

Privatlektion i klättring

Såväl nybörjare som gamla rävar har nytta av en privatlektion i klättring. Innehållet i lektionen bygger på kundens behov. Med nybörjare kan man börja med grunderna för trygg klättring och med att stärka den egna kroppen med hjälp av klättring. Med längre hunna filar vi på klätterteknik, effektiv träning och säkringsfärdigheter eller bygger upp ett träningsprogram. På timmarna kan bearbeta egna rädslor samt mentala och fysiska begränsningar ,som hindrar framsteg. Vi kan även kombinera olika klättringsdiscipliner, så att vi får ut optimalt mycket av lektionerna.

Nivå

Alla

Språk

Finska, svenska eller engelska beroende på deltagarna

Supervisor

Johannes Sumuvuori

Mera info och krav

Deltagaren bör vara minst 18 år (eller minst 14 år med vårdnadshavares skriftliga tillstånd) och vara normalt frisk. Instruktören har rätt att vägra ta emot deltagare med ens lindriga flunsa-symptom. Eventuella faktorer som begränsar rörelseförmågan eller påverkar medvetandet (t.ex. diabetes, epilepsi) måste diskuteras med instruktören före anmälan. Ifall man känner sig osäker och har frågor, kan man ta kontakt med ledande instruktör Johannes eller mejla info@wasaup.fi.

Reservation

Johannes Sumuvuori

Ledande instruktör, verksamhetsledare, partner
Klättring