wasaup_johannes

Johannes Sumuvuori

För Johannes är klättring passionsträning med ett mål, halva livet och en oändlig källa till visdom: ”Klättringen har lärt mig två saker, kropp och själ har ingen gräns, de är samma sak, och ensam åstadkommer man aldrig stora resultat.”

Titel

Ledande instruktör, verksamhetsledare, partner

Språk

Finska, svenska, engelska

Sporter

Klättring

Expertis

KO, KTO