OCR7

Team Building -OCR

We Can Do It

Här får man svära litet också. We Can Do It – teambuildingpaket med OCR är fysiska utmaningar och problemlösning i ett paket. Deltagarnas gemensamma kampanda och kommunikation förbättras när de har samarbetat i en utmanande uppgift och klarat den! På samma gång lär de sig mer om varandra som personer, vilket underlättar att också på arbetsplatsen fördela uppgifter och ansvarsområden.

Se nedan vilka tilläggstjänster du kan lägga till det här paketet!

Pris

+9 €/pers.

Språk

Finska, svenska eller engelska enligt deltagarna

Team Building -tilläggstjänsten Team Building gör TYKY-paketet ca 30 minuter längre, eller t.ex 1,5 h med TYKY-Team Building är sammanlagt 2 h långt. Vi kan bygga ihop ett paket såväl för en tight grupp på några personer som upp till en helhet på tiotals deltagare.

Kombinera den här tjänsten med dessa paket:

Är du beredd att lämna fredagsbullarna i butiken?

Ta kontakt med nedanstående blankett och begärr offert av oss!