(read in English)

Vi uppdaterar våra riktlinjer i enlighet med rekommendationerna och situationen. Den nyaste information hittar du här!

På 4.10. man gav en stark rekommendation att använda mask i alla offentliga utrymmen i hela Vasa sjukvårdsdistrikt (läs mera information).

Vi har rekommenderat att använda mask i våra utrymmen redan ett par veckors tid. I och med den här starka rekommendationen vill vi ännu lyfta fram, hur vi alla kan medverka till att träning hos oss är så trygg som möjligt även under en så här utmanande tid.

Så att vi alla kan känna oss säkra:

  • Vi begränser antalet av kunder i våra lokaler till 15 personer.
  • De flesta av kurser och gruppmotionstimmar I våra utrymmen sätts på paus t.o.m. 26.10. Titta uppdaterad scheman och online-timmar i kalendern.
  • Vi rekommenderar starkt att alltid använda mask i våra utrymmen, såvida det inte hindrar syreupptagningen under träning. Engångsmasker finns att köpa i vår kassa till självkostnadspris.
  • Stanna hemma också vid lindriga influensasymptom. Personalen har rätt att vägra tillträde för en person med minsta influensasymptom.
  • Håll ett tryggt avstånd på 1-2 m alltid när det bara är möjligt. Kom ihåg masken om det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd.
  • Tvätta och desinficera händerna omsorgsfullt när du kommer till Wasa Up och alltid vid behov i våra utrymmen.

Glesast är det hos oss utanför öppettiderna, och som medlem kan du träna i våra utrymmen vilken tid som helst mellan kl.05.00-23.45. Denna förmån lönar det sig att använda nu!

Tack för att du är mån om både din egen och andras säkerhet. Vi ses på väggen!

Med hjärtliga hälsningar:
Johannes, Stefan, Linda, Andreas, Sampa, Maria, Ande, Jan, Jenna, Huhtis, Timo, Therese, Ann-Sofie, Amanda, Henna, Lasse och Benjamin