Nuvarande åtgärder

  • Ha mask på alltid när det är möjligt. T.ex vid en prestation kan man ta ner den ifall det behövs för att få syre. Har man glömt sin mask så kan man köpa en vid disken under öppettider.
  • Håll säkerhetsavstånd till andra. Pga det här begränsas antalet deltagare i kurser och timmar, deltagarantalet syns i vårt bokningssystem.
  • Här hittar du uppskattningar om lugnare tider samt rusningstid.
Maanantai
Bar Chart (2)
Bar Chart (3)
Bar Chart (4)
Bar Chart (5)
Bar Chart (6)
Bar Chart (7)

Så att vi alla kan känna oss säkra:

Vi begränsar gruppmotionstimmar

Vi håller kurser och timmar i enlighet med läget. Se kalendern för uppdaterad schema och bokning!

Vi rekommenderar att använda mask

Vi rekommenderar starkt att alltid använda mask i våra utrymmen, såvida det inte hindrar syreupptagningen under träning. Engångsmasker finns att köpa i vår kassa till självkostnadspris.

Stanna hemma, om du har symptom

Stanna hemma om du känner dig det minsta flunsig. Personalen har rätt att vägra tillträde för en person med förkylningssymptom.

Håll ett tryggt avstånd

Håll ett tryggt avstånd på 1-2 m alltid när det bara är möjligt. Använd mask om det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd.

Ta hand om hygien

Tvätta och desinficera händerna omsorgsfullt när du kommer till Wasa Up och alltid vid behov i våra utrymmen. Hosta eller nys inte heller fritt i luften eller i handen.