Nuvarande åtgärder

  • Ha mask på alltid när det är möjligt. T.ex vid en prestation kan man ta ner den ifall det krävs för att få syre. Har man glömt sin mask så kan man få en vid disken under öppettider.
  • Håll säkerhetsavstånd till andra. Pga det här begränsas antalet deltagare i kurser och timmar, deltagarantalet syns i vårt bokningssystem.
  • Pga säherhetsavstånden tar vi in högst 40 besökare i gången, fast det skulle rymmas fler i vår 500m2 hall. Under hösten ha den här gränsen ännu inte överskridits. Om du ändå vill försäkra dig om att komma in, så kolla antalet besökare på våra webbsidor eller ring oss.
  • Vi har utökat våra öppettider. Mellan 17-19 är det flest besökare i hallen, så det lönar sig att använda andra tider enligt möjlighet.

Kunder i våra utrymmen just nu:

Denna statistik uppdateras i realtid medan vår kundtjänst är öppen.

Så att vi alla kan känna oss säkra:

Vi begränsar gruppmotionstimmar

Vi håller kurser och timmar i enlighet med läget. Se kalendern för uppdaterad schema och bokning!

Vi rekommenderar att använda mask

Vi rekommenderar starkt att alltid använda mask i våra utrymmen, såvida det inte hindrar syreupptagningen under träning. Engångsmasker finns att köpa i vår kassa till självkostnadspris.

Stanna hemma, om du har symptom

Stanna hemma om du känner dig det minsta flunsig. Personalen har rätt att vägra tillträde för en person med förkylningssymptom.

Håll ett tryggt avstånd

Håll ett tryggt avstånd på 1-2 m alltid när det bara är möjligt. Använd mask om det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd.

Ta hand om hygien

Tvätta och desinficera händerna omsorgsfullt när du kommer till Wasa Up och alltid vid behov i våra utrymmen. Hosta eller nys inte heller fritt i luften eller i handen.