Vi blev tvungna att kolla våra priser med syftet att bibehålla vårt läge även i dessa tider med stigande priser. Så är det i all sin enkelhet.

Från 1.9.2022 uppdaterar vi vår prislista. Höjningarna gäller nya medlemskap, engångsavgifter, hyra för skor och 10-gångerskort. Dessutom kommer de nya 10-gångerskorten att innehålla utrustning.

Är du vår medlem? Som nuvarande medlem kommer priset på ditt medlemskap inte att höjas. Priset för ditt medlemskap kommer att förbli som det nu är, så länge medlemskapet är i kraft.

Från 1.9. priserna är:

  • ny medlemskap från 54,90 €/månad och årsmedlemskap från 49,90 €/månad
  • engångsbesök, under 14-åringar 19 € med utrustning och 10-gångerskort 159 €
  • enkelbesök, vuxna 21 € med utrustning, och 10-gångerskort 179 €
  • hyra för klätterskor 4 €

Se våra nuvarande prislistan