Coronaviruset har skapat oro och rädsla hos människor. Framför allt har det väckt frågor: vad kan vi göra för att ta hand om vår hälsa och förhindra att sjukdomen sprids?
För oss är det viktigaste att människorna hålls friska och välmående. Som aktiva motionärer vill vi hållas aktiva, för det är viktigt för såväl motståndskraften som för vårt psykiska välbefinnande. Vad kan vi göra för att kunna hållas igång och förhindra att bobborna sprids?

1. Vi tvättar händerna noggrant med tvål och vatten före vi går till hallen och när vi kommer därifrån. Vi kan också använda handdesinfektionsmedel, men viktigast är noggrann tvätt med tvål (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen)
2. Om vi behöver hosta så hostar vi tex i tröjan. Vi hostar inte i händerna eller eller utan att skydda munnen.

3. Om vi är sjuka eller känner oss dåliga så stannar vi hemma. Att vara sjuk och träna med vanlig flunsa är heller aldrig tillrådligt, och det förlänger tillfrisknandet och kan smitta andra.

4. Till timmar i Studion kan man om man önskar ta med egen pilatesmatta.

Vi har lagt till handdesinfektionsmedel, tvål och påminnelser om noggrann handtvätt med tvål och vatten. Vi följer med situationen och uppdaterar direktiven efterhand vid behov