Coronameddelande 2.12

Jag vill tacka alla som har besökt oss för er hänsyn och ert deltagande i koronatalko. I dessa tider behöver vi verkligen dra åt samma håll, så att smittan hålls i styr och inte drabbar dem som hör till riskgrupper. När smittan nu igen tar fart, så för att hålla den borta från oss:

  • Ha mask på alltid när det är möjligt. T.ex vid en prestation kan man ta ner den ifall det krävs för att få syre. Har man glömt sin mask så kan man få en vid disken under öppettider.
  • Håll säkerhetsavstånd till andra. Pga det här begränsas antalet deltagare i kurser och timmar, deltagarantalet syns i vårt bokningssystem.
  • Pga säherhetsavstånden tar vi in högst 40 besökare i gången, fast det skulle rymmas fler i vår 500m2 hall. Under hösten ha den här gränsen ännu inte överskridits. Om du ändå vill försäkra dig om att komma in, så kolla antalet besökare på våra webbsidor eller ring oss.
  • Vi har utökat våra öppettider. Mellan 17-19 är det flest besökare i hallen, så det lönar sig att använda andra tider enligt möjlighet. Vi postar senare i veckan statistik över antalet besökare.

Vi jobbar tillsammans och tar hand om varandra, så att vi alla tryggt ses vid en tid när vaccinet har verkat och vi kan tillbringa tid tillsammans utan begränsningar! Hälsningar
Johannes