wasaup_maria

Maria Sumuvuori

Maria är drar nytta av vardagsmotion överallt, och njuter av att fila på detaljer och koncentrera sig på det som hon gör. Trevlig motion, är motion där man inte går fram som ett ånglok, utan får stanna upp ett ögonblick, och tänka efter ensam, eller tillsammans med andra.

Titel

Marknadsföring och kommunikation, partner

Språk

Finska, svenska, engelska