Yksityisyytesi on meille tärkeä asia. Siksi käytämme henkilötietojasi tarkkaan harkiten. Pääsääntöisesti käytämme niitä ottaaksemme sinuun yhteyttä, mutta myös markkinointitarkoituksiin tavoittaaksemme sinut vieläkin paremmin ja pitääksemme sinuun yhteyttä. Tällaisia tapoja ovat esimerkiksi uutiskirje ja Facebook-markkinointi.

Käytämme evästeitä – mitä se tarkoittaa?

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle hänen vieraillessaan sivustolla. Evästeet keräävät yleisiä tietoja esimerkiksi iästä, sijainnista ja kiinnostuksen kohteista, ja ne eivät sisällä henkilötietoja.Käytämme evästeitä  sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin liittyviin tarkoituksiin. Seuraamme esimerkiksi sivuston kävijämääriä Googlen Analytics -palvelun avulla. Sen avulla pystymme kehittämään verkkosivuamme ja markkinointiamme paremmin asiakkaidemme tarpeita vastaavaksi. Lisäksi käytämme sosiaalisen median evästeitä, jotka keräävät tietoja esimerkiksi sivustolla vierailevien kiinnostuksen kohteista ja sijainnista. Tiedoista ei pysty erottamaan yksittäisiä henkilöitä.

Lisätietoja Googlen evästeistä: Googlen evästekäytäntö.

Lisätietoja Facebookin evästeistä: Facebookin evästekäytäntö

Evästeiden käytön estäminen selaimessa

Jos haluat estää evästeet, voit tehdä sen selaimestasi. Jos estät evästeiden käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seurata, kun vierailet sivustossa. Huomaathan, että estämällä evästeiden käytön saatat estää myös joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen.

Lisätietoja evästeiden hallinnasta selaimessasi: http://aboutcookies.org/

Kysymyksiä tietosuojakäytännöistämme?

Ne kannattaa lähettää osoitteeseen maria@wasaup.fi . Vastaamme kaikkiin kysymyksiin oikein mielellämme!

 

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Yritys: Oy Wasa Up Ab

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Maria Sumuvuori
Sähköposti: maria@wasaup.fi

3. Rekisterin nimi
Wasa Up asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
• asiakkuuden tai muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen ja hallinnointi
• analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset
• rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu, analysointi ja kehittäminen
• rekisterinpitäjän markkinointi, mukaan lukien suoramarkkinointi ja sen kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi esimerkiksi asiakkaan ostohistoriatietojen tai muiden tietojen perusteella luotujen profiilien avulla
• muut vastaavat käyttötarkoitukset, jotka eivät ole ristiriidassa edellä kuvattujen käyttötarkoitusten kanssa.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn perustiedot, kuten:
• etu- ja sukunimi
• yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen sekä palveluiden ja sisältöjen käyttämiseen liittyvät tiedot, kuten:
• asiakasviestintään liittyvät tiedot
• palautteet ja reklamaatiot
• rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden ja sisältöjen käyttöä koskevat selailutiedot ja muut tiedot, mukaan lukien rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
• markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten kohdennetut markkinointitoimenpiteet, niiden hyödyntäminen ja niiden yhteydessä annetut tiedot sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan pääsääntöiseti rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi markkinointitapahtumissa. Tietoja saadaan myös rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden välityksellä, jolloin tietoja voidaan kerätä myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja rekisterinpitäjän huolellisesti valitsemille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tällaista tietojen luovuttamista erillisellä ilmoituksella. Lisäksi rekisterinpitäjä voi siirtää tietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen omaan suoramarkkinointirekisteriinsä.

Muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Rekisterinpitäjä on kuitenkin oikeutettu lainsäädännön sallimin tavoin luovuttamaan henkilötietoja esimerkiksi liiketoiminnan myyntiin liittyvissä tilanteissa.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja mm. tilastointi- ja analysointitarkoituksiin siten, etteivät luovutettavat tiedot ole yhdistettävissä yksittäiseen henkilöön.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja rekisterinpitäjän huolellisesti valitsemille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tällaista tietojen luovuttamista. Lisäksi rekisterinpitäjä voi siirtää tietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen omaan suoramarkkinointirekisteriinsä.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos siirto on kuitenkin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatetaan siirrossa tällöin henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävät paperiset aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin ei ole pääsyä yrityksen tai sen yhteistyökumppaneiden ulkopuolisilta tahoilta.

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Ainoastaan Wasa Upin työntekijöillä on pääsy sähköisen rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

fiFinnish
fiFinnish