wasaup_pilates_powercircle_bas2

TYKY klassisk pilates

Dålig muskelbalans eller svaga stödmuskler ger människa många problem. Med hjälp av klassisk pilates stärker vi främst de djupa magmusklerna, fördjupar oss i andningen, och lär vår kropp att röra sig fysiologiskt rätt. På Wasa Up har vi specialicerat oss i redskapspilates, och i Vasatrakten finns ingen annan lika väl utrustad pilatesstudio. Människor, som jobbar i statiska ställningar, t.ex sittande, är de som speciellt har nytta av klassisk pilates.

Varje grupp instrueras av en av Wasa Up certifierad instruktör, med vars hjälp alla deltagare enskilt får träning på rätt nivå. Slutresultatet är en rolig träning, bra rörelser att träna också i den egna vardagen, och nya upplevelser tillsammans med arbetskompisarna.

Se nedan vilka tilläggstjänster du kan lägga till det här paketet!

Pris

29 €/pers.

Nivå

Enligt grupp

Språk

Finska, svenska eller engelska enligt deltagarna

Ca 1,5 h klassisk pilates i eget utrymme. Vi kan bygga ihop ett paket för en tight grupp på några personer upp till en helhet på tiotals deltagare.

Lägg också till i paketet:

Är du beredd att lämna fredagsbullarna i butiken?

Ta kontakt med nedanstående blankett och begärr offert av oss!