WUP13

Team Building -klättring

Trust the Team!

Trust the Team-klättring är en övning i problemlösning och tillit till andra, där teamen tryggt klättrar och säkrar varandra ända upp. Övningen betonar att varje medlem i teamet har en viktig roll: utan säkrare kommer klättraren inte högt utan risk att falla ner med allvarliga skador som följd.

Övningen utvecklar speciellt kommunikation, samarbetsförmåga och förtroende i nya situationer. Den egna kroppen läggs bokstavligen i händerna på de övriga medlemmarna i teamet, för alltid när någon klättrar så säkrar en annan person. Alla får dessutom en viktig roll, även om man inte vill klättra. Övningen sker under övervakning av en certifierad klätterinstruktör, och övningen är fullständigt trygg, även om den är hårresande! En del team har sedan till och med fortsatt till en egentlig klätterkurs!

Pris

+ 9 €/pers.

Språk

Finska, svenska eller engelska enligt deltagarna

Team Building – tilläggstjänsten lägger till ca 30 minuter till TYKY-paketet, så t.ex tillsammans med ett 1,5 h TYKY-klättring blir det sammanlagt ca 2 h långt. Vi kan bygga ihop ett paket såväl för en tight grupp på några personer som upp till en helhet på tiotals deltagare.

Kombinera den här tjänsten med dessa paket:

Är du beredd att lämna fredagsbullarna i butiken?

Ta kontakt med nedanstående blankett och begärr offert av oss!