wasaup_pilates_reformer3

Pilates Reformer

Den här timmen för 1-3 personer baserar sig på Reformer-apparaten. Med hjälp av apparaten och instruktören får du mer ut av pilatesövningarna. Apparaten hjälper dig att utföra övningarna noggrannare och effektivare. Övningarna bygger på flow-rörelsemönster som gör träningen effektivare. Under timmen används även andra pilatesredskap som en del av träningen och du utvecklas och går framåt fort. Deltagarantalet är begränsat till tre personer för att optimera träningen till det yttersta.

Nivå

Alla

Språk

Finska eller engelska beroende på deltagarna

Supervisor

Linda Szöke

Mera info och krav

Deltagaren bör vara minst 18 år (eller minst 14 år med vårdnadshavares skriftliga tillstånd) och vara normalt frisk. Instruktören har rätt att vägra ta emot deltagare med ens lindriga flunsa-symptom. Eventuella faktorer som begränsar rörelseförmågan eller påverkar medvetandet (t.ex. diabetes, epilepsi) måste diskuteras med instruktören före anmälan. Ifall man känner sig osäker och har frågor, kan man ta kontakt med ledande instruktör Linda eller mejla info@wasaup.fi.

Du kanske också är intresserad av de här: