Klättringsklinik 2s teman

Klättringsklinik 2 är avsedd för i grunden skickliga klättrare som vill höja sin nivå. Hur vet jag att jag är lämplig för Klinik 2?

  • Jag skulle vilja höja min nivå högre och klättra åtminstone röda eller svårare rutter.
  • Jag känner igen de flesta teknikerna i Klinik 1.

 

Klättringsklinik 2 är mer fysisk än ettan, och varje möte försöker utveckla klättrarens teknik, mentala och fysiska egenskaper enligt vad som tydligast behöver utvecklas. För att stödja Klinik 2 rekommenderar vi Yoga for Climbers och Pilates for Climbers. Klättringstypen väljs utifrån varje deltagares behov, beroende på möjligheterna. Temat som ändras varje vecka följer makrocykeln nedan, men du kan hoppa in när som helst!

1. Strength: repetition volume, technique emphasis
2. Strength: style variations static v. dynamic
3. Power: multi-movement engrams
4. Strength: 2nd beta volume, technique emphasis
5. Strength: grip variations
6. Power: from engrams to sequences
7. Maximum power: basics of projecting
8. Power: linking sequences
9. Maximum power: conditioning
10. Hybrid: power volume
11. Maximum power: from crux to engram
12. Power endurance: circuits
13. Strength: eliminate variations
14. Power endurance: traverses
15. Endurance: long routes and rest
16. Power endurance: rope projecting

Du kanske också är intresserad av de här: