Klätterklinik 1 teman

Climbing Clinic 1 är för nybörjare. För avancerade rekommenderar vi Climbing Clinic 2. Veckans återkommande teman inkluderar kärn- och mellankroppskontroll, balans, grepptyper och vinklar och grunderna i fotarbete. De veckovisa förändrade teman följer planen nedan, men du kan hoppa in när som helst och gå vidare till Climbing Clinic 2 när du känner att Clinic 1: s saker är i din ägo.

1. Rock over, balance point and 3-point-base
2. Lay back and flagging
3. Heel hooks and positioning
4. Toe hooks and positioning
5. Dynamic movement and dead pointing
6. Static movement and locking up
7. Sloupers and body positions
8. Underclings and body positions
9. Side step and back step
10. Back step, knee drop & twist lock
11. Smearing
12. Stemming
13. Reading, planning, and memorising routes
14. Next level: projecting and building engrams

Du kanske också är intresserad av de här: