wasaup_climbing_web-2813

Klätterklinik 1

Vill du lära dig och förstå hemligheterna bakom klättring? Vi kommer att gå igenom grundläggande klättringstekniker, balans, motorik och mentala färdigheter. Målet är att bygga en stabil grund för att bli en mångsidig klättrare samt ge de verktyg som behövs för att kunna ta sig an framtida utmaningar. Du kan hoppa in när som helst.

Nivå

Grunder

Språk

Finska, svenska eller engelska beroende på deltagarna

Supervisor

Johannes Sumuvuori

Mera info och krav

Priset innehåller klätterutrustning. Deltagaren bör vara minst 18 år (14 år med vårdnadshavares skriftliga tillstånd) och vara normalt frisk. Instruktören har rätt att vägra ta emot deltagare med ens lindriga flunsa-symptom. Eventuella faktorer som begränsar rörelseförmågan eller påverkar medvetandet (t.ex. diabetes, epilepsi) måste diskuteras med instruktören före anmälan. Ifall man känner sig osäker och har frågor, kan man ta kontakt med ledande instruktör Johannes eller mejla info@wasaup.fi.

Du kanske också är intresserad av de här: