IMG_3909
OCR

Grunder i OCR

På kursen tränar vi de centrala OCR-teknikerna och får en inblick hur man skall ta sig upp för rampen King/Queen of the Mill på ett säkert sätt. Vi lär vi oss grunderna för uppvärmning och bekantar oss med multiriggen. Vi går också igenom de vanligaste hinderteknikerna och hur man undviker skador. Dessutom går vi igenom Toughest Move – Grip – Strength konceptet och avslutar kursen med en Toughest training timme. Efter kursen är du berättigad att använda rampen ”King/Queen of the Mill”.

Nivå

Grunder

Språk

Finska, svenska eller engelska beroende på deltagarna

Supervisor

Andreas Närvä Therese Hatt Ann-Sofie Kock

Mera info och krav

Deltagaren bör vara minst 18 år (eller minst 14 år med vårdnadshavares skriftliga tillstånd) och vara normalt frisk. Instruktören har rätt att vägra ta emot deltagare med ens lindriga flunsa-symptom. Notera att under kursen hänger vi i rep och ringar, kryper över och under olika hinder, klättrar, bär tunga föremål och löper uppför rampen som är på 4 meters höjd. Eventuella faktorer som begränsar rörelseförmågan eller påverkar medvetandet (t.ex. diabetes, epilepsi) måste diskuteras med instruktören före anmälan. Ifall man känner sig osäker och har frågor, kan man ta kontakt med ledande instruktör Andreas eller skicka epost till info@wasaup.fi före anmälan till timmen.

Du kanske också är intresserad av de här: