Klassisk pilates är en effektiv träningsform för hela kroppen

Vår specialitet är mångsidig pilatesträning med redskap och maskiner. Wasa Up har den bäst utrustade pilatesstudion i Vasa med omnejd. Klassisk pilates har en tendens att hitta svagheter i din kropp. Väldigt ofta finns denna svaghet på ett ställe du inte visste om. Det är viktigt att kartlägga kroppens svagheter för att kunna förebygga kroppsliga skador som uppstår till följd av dålig muskelbalans eller svaga stödmuskler. Med hjälp av klassisk pilates bygger du en stark grund, du lär dig att vara skonsam mot din kropp samt utvecklar en förståelse för god hållning och muskelbalans.

Maximera träningen med redskap och maskiner

Många trendiga gympass såsom FitnessPilates, FysioPilates och BodyPilates inspireras av den klassiska pilatesmetoden. Innehållet varierar beroende på instruktören och studion. Det är vanligt att fokus ligger på andningen och bålen.

Hos oss får hela kroppen en effektiv muskel- och rörlighetsträning. Vi lägger speciell fokus kring tekniken för att aktivera alla stödmuskler. Träningen präglas ofta av pilatesredskap och maskiner, eftersom vi vill maximera träningen till sitt yttersta.

Pilates - träning i liten grupp

Hos oss hålls timmarna och kurserna alltid i små grupper på 6-8 personer . Vi vill garantera alla deltagare individuell handledning från våra instruktörer och du får ut det mesta av träningen. God, korrekt teknik kan vara fast i väldigt lite!

Utbildade instruktörer

Wasa Up:s pilatesinstruktörer har gått Peak Pilates utbildningen. Peak Pilates är en global pilatesorganisation som utgår ifrån den klassiska pilatesmetoden. Våra instruktörer utvecklar ständigt sitt kunnande och deltar aktivt i nya pilatesutbildningar och verkstäder såväl i Finland som utomlands. Utöver våra egna instruktörer erbjuder våra gästande lärare nya insikter och fördjupande kunskap om grenen.

Kurser och timmar i klassisk pilates

Deltagarplatserna är begränsade på våra kurser och timmar. Boka din tid för att garantera att du kommer med. Bekanta dig med vårt utbud:

Vanliga frågor

Blev någonting ännu oklart? Om du inte hittade svar på din fråga här kan du se ifall svaret finns vid ofta frågade frågor sektionen. Dessutom är du välkommen att kontakta oss per e-post!

För vem passar klassisk pilates?

Klassisk pilates passar alla, både idrottare och personer som återhämtar sig från en skada. Med hjälp av pilates kan man till exempel rehabilitera en sjuk rygg, öppna låsta muskler eller stärka idrottares stödmuskler och förebygga idrottsskador. Om du har en akut eller svår skada, kontakta instruktören.

Vilken utrustning behövs?

Kläder som är flexibla, åtsittande och gjorda i material som andas är att föredra så de inte hämmar träningen eller förhindrar instruktören att avläsa kroppens rörelser. I studion används alltid strumpor. Vi rekommenderar strumpor med anti-halksulor, vilket finns att köpa i vår butik.

Måste jag boka tid till timmen?

Vi tränar alltid i små grupper för att kunna garantera tillräcklig handledning och hjälp från våra instruktörer. Därför är det viktigt att anmäla sig till timmen på förhand. Man kan givetvis titta in före timmen börjar och fråga om man ryms med – finns det lediga platser är du välkommen med!

Jag har problem med min kropp, hur ska jag göra?

Klassisk pilates lämpar sig utmärkt för personer som återhämtar sig från en skada. Övningarna kan anpassas enligt din kropp och vad du klarar av. Vi erbjuder till exempel stöd och handledning i att stärka mag- och bäckenmuskler efter förlossning. Prata alltid med din instruktör om dina begränsningar så vi kan anpassa träningen efter det.