Acroyoga förenar akrobatik och yoga

Acroyoga passar dig som vill träna mångsidigt, socialt och framförallt ha roligt. Grenens charm ligger i att alla övningar görs tillsammans med en eller flera partners. Grenen kräver god koncentrationsförmåga och starka stödmuskler. Att utöva acroyoga kan lindra stress och väcka din lekfullhet. Samhörighetskänslan, kommunikationen och tilliten stärks till de övriga acrodeltagarna. Vasa har redan utvecklat en liten, intim acrofamilj.

Balans, styrka och koncentration

Även om grenen förenar både akrobatik och yoga krävs inga tidigare erfarenheter från dessa grenar. Det som däremot krävs är styrka och balans. För att övningen ska fungera krävs kroppskontroll och rörlighet. Du utvecklar tillit och samhörighet till de övriga acrodeltagarna samtidigt som du utmanar dig på ett personligt plan. Vi stöttar kompisen, tränar tillsammans och har roligt!

Övningarna görs genom samarbete

Inom acroyoga finns tre roller: flygare (flyer), bas (base) och betraktare (spotter). Alla övningar görs i samarbete med de olika rollinnehavarna för att garantera säkerheten. Under de ledda passen utförs övningarna i grupp. Under timmarna beaktas givetvis deltagarens längd och kunskapsnivå.

Ledda timmar och fria acroyoga jams

Våra acroyogainstruktörer upplever att acroyoga är en social och mångsidig träningsform. Träningen frambringar mycket skratt och glada miner. Utöver våra egna instruktörer erbjuder våra gästande lärare nya insikter och fördjupande kunskap om grenen. Hos oss kan du även delta i acroyoga jams tillsammans med andra acrodeltagande! Detta är en fri träningsform där man kan träna som man önskar utan handledning från våra instruktörer.

Acroyoga kurser och timmar

Deltagarplatserna är begränsade på våra kurser och timmar. Boka din tid för att garantera att du kommer med. Acroyoga kurser och timmar hållas på finska och engelska. Bekanta dig med vårt utbud:

Vangliga frågor

Blev någonting ännu oklart? Om du inte hittade svar på din fråga här kan du se ifall svaret finns vid ofta frågade frågor sektionen. Dessutom är du välkommen att kontakta oss per e-post!

För vem passar acroyoga?

Friska personer som vill träna socialt, mångsidigt och tillsammans med andra. Om du har problem med stödmuskulaturen såsom knä, axlar eller rygg rekommenderar vi att du kontaktar instruktören förrän du deltar.

Behöver jag ett eget par till kurserna och timmarna?

Nej, men du kan givetvis komma och träna tillsammans med en kompis eller din partner. Under träningen roteras paren och rollerna så att alla kan förverkliga sig själv på sin egen nivå.

Är acroyoga en säker gren?

Under acroyogatimmarna och kurserna arbetar man i grupper på minst tre personer: flygare, bas och betraktare. Betraktarens uppgift är att stötta flygaren och säkerställa så hen inte faller. Under timmarna och kurserna är det viktigt att följa instruktörens anvisningar. Vi repeterar hellre en gång för mycket förrän vi går vidare till nästa steg.

Vilken utrustning behövs?

I acroyoga görs övningarna i par. Många rörelser inkluderar snurrning, vridning och hängande med huvudet nedåt. Det är viktigt att kunna få ett fast grepp om kroppen. Snäva, åtsittande kläder är att föredra framom lösa kläder. Av hygieniska skäl används alltid strumpor.